Управління якістю підготовки фахівців програмно-цільовий підхід На прикладі вищу і післявузівську

Автор (и): Казаков В.Н., Селезньова Н.А., Талалаєнко О.М., Каменецький М.С., Гаріна М.Г., Первак М.Б., Оборнєв Л.Є. Формат файлу: DJVU, 215 стор, 2003 р.
Опис:

Монографія присвячена презентації унікального, майже 20-річного досвіду розробки, впровадження і розвитку системи програмно-цільового управління якістю підготовки фахівців (СПЦ УКПС) в Донецькому державному медичному університеті ім. М.Горького (ДонДМУ). Багато науково-методичні розробки з СПЦ УКПС виконувалися колективом ДонДМУ в тісній співпраці з Дослідницькому центром проблем якості підготовки фахівців або за його підтримки.
Головним методологічним принципом побудови цієї системи є орієнтація навчання студентів на всіх його етапах на досягнення ключових кінцевих цілей, а саме, готовності випускників до виконання професійної діяльності відповідно до встановлених освітніми та професійними стандартами (нормами). На прикладах вищого н післявузівської медичної освіти описуються багато універсальні методики проектування та технології формування системи цілей, відбору Зміст:у, складання навчальних планів і програм, оціночних засобів, орієнтовних основ дії, методичних матеріалів та підручників керуючого типу, а також вибір видів контролю та оптимальних форм навчальних занять. Дано підходи до оцінки ефективності навчання і рівня навчально-методичної роботи як засобу забезпечення якості навчання у вузі, а також до порівняння ефективності діяльності вузів за критеріями якості підготовки фахівців та формуванню рейтингу ВНЗ з навчальної роботи.
Монографія представляє інтерес для всіх дослідників проблем управління якістю професійної освіти і може бути використана як науково-навчальний посібник для підвищення кваліфікації викладачів та керівників навчальних закладів, а також керівників органів управління вищою і післявузівської освіти, особливо медичного профілю.
Монографія рекомендована до видання кафедрою управління якістю вищої освіти та Вченою радою Дослідницького центру проблем якості підготовки фахівців.

Зміст:

ПЕРЕДМОВА

1. ОРГАНІЗАЦІЯ І УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ вищу і післявузівську МЕДИЧНОГО ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

2. СИСТЕМА ТА КІНЦЕВІ ЦІЛІ навчання, орієнтованих на КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ

3. ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

4. ЦІЛІ НАВЧАННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ

5. Зміст: НАВЧАННЯ

6. СИСТЕМА НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
6.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ЗАВДАНЬ
6.2. СИСТЕМА НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

7. Орієнтовна основа дії (ООД)
7.1. АЛГОРИТМИ
7.2 Повчальні програми
7.3. ІНШІ ЗАСОБИ ООД

8. КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ ЯК ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ спроектувати ЦІЛЕЙ

9. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ КЕРУЮЧОГО ТИПУ ЯК ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ
9.1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ НАВЧАЮТЬСЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ
9 2. ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

10. ОЦІНКА ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
10.1. ТЕСТИ ТА ЇХ СТАНДАРТИЗАЦІЯ
10.2. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ
10.3. МЕТОДОЛОГІЧНІ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЄДИНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ліцензійного іспиту
10.4. Социометрический КОНТРОЛЬ

11. ФОРМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАВЧАННЯ
11.1. ЛЕКЦІЯ
11.2. Позааудиторну самостійну ПІДГОТОВКА
11.3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
11.4. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
11.5. ДІЛОВІ ІГРИ
11.6. САМОСТІЙНА РОБОТА НАВЧАЮТЬСЯ

12. Навчання практичним навичкам

13. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ
13.1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕКСПЕРИМЕНТУ
13.2. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

14. ОЦІНКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ В ВУЗІ

15. ПІДХІД ДО ПОРІВНЯНО ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВУЗІВ за критеріями якості ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ І ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ ВУЗІВ З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

ЛІТЕРАТУРА
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ
АНОТАЦІЯ (російською та англійською мовами)
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ (російською та англійською мовами)
Опис:файлу
Файл: 12800_upravlenie-kachestvom-podgotovki-specialistov-programmno.zip
Розмір файлу: 1.69 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}