Непараметричні методи статистичного аналізу в біології та медицині, Малета ЮС, Тарасов ВВ, 1982 рік

Автор (и): Малета Ю.С., Тарасов В.В. Формат файлу: DJVU, 178 стор, 1982 р.
Опис:

Книга є продовженням навчального посібника "Математичні методи статистичного аналізу в біології та медицині", випущеного видавництвом Московського університету в 1982 р. Дана книга (третя частина посібника) присвячена непараметричних методів статистичного аналізу, сутність яких полягає у використанні не самих кількісних значень ознак, а інформації про взаємне розташування цих значень або про частоту їх в певних інтервалах. Значне місце приділено опису різних варіантів застосування критерію "хі-квадрат", рангових критеріїв, непараметричних методів дисперсійного та факторного аналізу для обробки результатів медико-біологічних досліджень, експериментів на тваринах, різних ситуацій в мікробіології, фармакології, мікробіології, радіобіології, ергономіці, психофізіології, клінічної та лабораторної практиці.
Навчальний посібник призначений для студентів і аспірантів біологічних і медичних факультетів, а також науковців, які займаються статистичною обробкою результатів медико-біологічних досліджень.

Зміст:

Введення

Глава 7. Загальна характеристика і класифікація непараметричних критеріїв

Глава 8. Непараметричні критерії відмінності між середніми двох вибірок з не зв'язаними попарно варіантами
8.1. Критерій рангів R Вілкоксона-Уайта
8.2. Критерій інверсій U Вілкоксона-Менна-Уітні
8.3. Оцінка критеріїв X ван дер Варда, Θ Розенбаума, Q Шідака і якогось Вондрачка

Глава 9. Непараметричні критерії відмінності середніх у вибірок з попарно зв'язаними варіантами
9.1. Критерій знаків Z
9.2. Критерій Вілкоксона Т для сполучених пар спостережень

Глава 10. Непараметричні критерії відмінності формою розподілу у вибірок безперервних величин
10.1. Непараметричні критерії відмінності дисперсій
10.2. Критерій серій S Вальда-Вольфовица
10.3. Критерій дислокації серій ліворуч і праворуч від медіани (критерій послідовних серій, критерій D)
10.4. Критерій випадковості
10.5. Критерій λ Колмогорова-Смирнова
10.6. Критерій згоди К.Пірсона X2

Глава 11. Критерії відмінності в розподілі дискретних величин
11.1. Застосування критерію X2 для порівняння рівнів загальної захворюваності
11.2. Аналіз таблиці чотирьох полів за допомогою критерію X2
11.3. Формула Фішера (точний метод Фішера)
11.4. Тест T Шеллінга-Вольфейля
11.5. Застосування критерію X2 для аналізу розподілу частот по класах
11.6. Застосування критерію X2 для порівняння декількох середніх при дисперсійному аналізі

Глава 12. Непараметричні критерії зв'язку
12.1. Коефіцієнт кореляції рангів p Спірмена
12.2. Коефіцієнт спряженості
12.3. Коефіцієнти спряженості та асоціації в квадраті чотирьох полів
12.4. Коефіцієнти узгодженості рангів

Література
Додаток. Зведені статистичні таблиці
Опис:файлу
Файл: 12821_neparametricheskie-metody-statisticheskogo-analiza.zip
Розмір файлу: 2.69 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}