Медико-біологічна статистика, Гланц С, 1999 рік, скачати безкоштовно

Автор (и): Гланц С. Формат файлу: PDF, 459 стор, 1999 р.
Опис:

У книзі описані всі основні методи, якими користується сучасна статистика, як параметричні, так і непараметричні: аналіз відмінностей, зв'язків, планування дослідження, аналіз виживаності. Просто і наочно - при цьому цілком строго - автор описує принцип кожного методу, дає чітку схему застосування, обов'язково вказує на обмеження і можливі помилки. Витончені ілюстрації і дотепний розбір прикладів, взятих з медичних публікацій, роблять читання легким і захоплюючим.
Лікарям-практикам книга допоможе грамотно, критично читати медичну літературу. Для лікарів-дослідників книга стане керівництвом з планування, проведення та обробки результатів досліджень.

Зміст:

Передмова

1. Статистика та клінічна практика
Обмеження фінансування і статистика
Достовірність та статистична значимість
Довіряй, але перевіряй
Помилки вічні?

2. Як описати дані
Середнє
Стандартне відхилення
Нормальний розподіл
Медіана і процентилі
Вибіркові оцінки
Наскільки точні вибіркові оцінки
Висновки
Завдання

3. Порівняння декількох груп:
дисперсійний аналіз
Випадкові вибірки з нормально розподіленої сукупності
Дві оцінки дисперсії
Критичне значення F
Три приклади
Завдання

4. Порівняння двох груп: критерій Стьюдента
Принцип методу
Стандартне відхилення різниці
Критичне значення t
Вибірки довільного обсягу
Продовження прикладів
Критерій Стьюдента з точки зору
дисперсійного аналізу
Помилки у використанні критерію Стьюдента
Критерій Стьюдента дая множинних порівнянь
Критерій Ньюмена-Кейлса
Критерій Тьюкі
Множинні порівняння з контрольною групою
Що означає Р
Завдання

5. Аналіз якісних ознак
Новини з Марса
Точність оцінки часток
Порівняння часткою
Таблиці спряженості: критерій X2
Точний критерій Фішера
Завдання

6. Що значить «незначимо»: чутливість критерію
Ефективний діуретик
Два роду помилок
Чим визначається чутливість?
Чутливість дисперсійного аналізу
Чутливість таблиць спряженості
Практичні труднощі
Навіщо обчислювати чутливість?
Завдання

7. Довірчі інтервали
Довірчий інтервал для різниці середніх
Інтервал ширше - довіри більше
Перевірка гіпотез за допомогою довірчих інтервалів
Довірчий інтервал для середнього
Довірчий інтервал для різниці часток
Довірчий інтервал для частки
Довірчий інтервал для значень
Завдання

8. Аналіз залежностей
Рівняння регресії
Оцінка параметрів рівняння регресії за вибіркою
Порівняння двох ліній регресій
Кореляція
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена
Чутливість коефіцієнта кореляції
Порівняння двох способів вимірювання:
метод Бленда-Алтман
Висновок
Завдання

9. Аналіз повторних вимірювань
Парний критерій Стьюдента
Новий підхід до дисперсійному аналізу
Дисперсійний аналіз повторних вимірювань
Якісні ознаки: критерій Мак-Німара
Завдання

10. Непараметричні критерії
Параметричні і непараметричні методи
Який вибрати?
Порівняння двох вибірок: критерій Манна-Уїтні
Порівняння спостережень до і після лікування: критерій Уілкоксона
Порівняння декількох груп: критерій Крускала-Уолліса
Повторні вимірювання: критерій Фрідмана
Висновки
Завдання

11. Аналіз виживаності
Пасивне куріння на Плутоні
Крива виживання
Порівняння двох кривих виживаності
Критерій Гехана
Чутливість і обсяг вибірки
Висновок
Завдання

12. Як побудувати дослідження
Яким критерієм скористатися
Рандомізація і сліпий метод
Чи достатньо рандомізації?
Кого ми вивчаємо
Як поліпшити становище

Додатки
A. Формули для обчислень
Б. Діаграми чутливості дисперсійного аналізу
B. Вирішення завдань

Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 12798_mediko-biologicheskaya-statistika.zip
Розмір файлу: 5.53 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}