Керівництво по дослідженню якості життя в медицині, Шевченко ЮЛ, Новік АА, Іонова ТІ, 2007 рік, ск

Автор (и): Шевченко Ю.Л., Новик А.А., Іонова Т.І. Формат файлу: PDF, 320 стор, 2007 р.
Опис:

Книга є єдиним в Росії керівництвом по концептуальним і методологічним аспектам дослідження якості життя в медицині. У виданні розглянуто можливості методу оцінки якості життя в клінічних дослідженнях та клінічній практиці і дані основи методології дослідження якості життя в медицині. У керівництві узагальнено міжнародний та вітчизняний досвід вивчення якості життя хворих в різних розділах медицини: кардіології, пульмонології, гастроентерології, ревматології, онкології, трансплантології, педіатрії та паліативної медицини. Висвітлено підходи до проведення популяційних досліджень, представлені результати першого в Росії популяційного дослідження якості життя. Розглянуто застосування методу оцінки якості життя в фармакоекономічного аналізу.
У керівництві представлена нова парадигма терапії та паліативної допомоги в охороні здоров'я, викладені принципи теорії прийняття рішення в клінічній медицині на основі концепції дослідження якості життя. У книзі також подано інформацію про наукових і освітніх програмах Міжнаціонального центру дослідження якості життя.
Керівництво призначене для лікарів усіх спеціальностей, організаторів охорони здоров'я, науковців, психологів, соціологів, а також для всіх фахівців, які беруть участь у роботі з реалізації пріоритетних національних проектів, спрямованих на покращення якості життя населення Росії.

Зміст:

Список скорочень
Передмова
Введення

Глава 1. Дослідження якості життя: клінічні дослідження, клінічна практика
1.1. Визначення поняття «якість життя»
1.2. Складові концепції якості життя
1.3. Основні напрямки дослідження якості життя в медицині
1.4. Вплив захворювання на фізичне, психологічне і соціальне функціонування хворого
1.5. Вплив лікування на параметри якості життя хворого
1.6. Оцінка ефективності лікарського препарату
1.7. Прогностичне значення параметрів якості життя
1.8. Якість життя як критерій ремісії та видужання
1.9. Індивідуальний моніторинг показників якості життя
1.10. Резюме

Глава 2. Методологія дослідження якості життя
2.1. Основи методології дослідження якості життя
2.1.1. Розробка протоколу дослідження
2.1.2. Вибір інструмента дослідження
2.1.3. Культурна і мовна адаптація опитувальника
2.1.4. Валідація опитувальника
2.1.5. Обстеження хворих
2.1.6. Етичні та психологічні аспекти збору даних
2.1.7. Формування бази даних
2.1.8. Шкалювання даних опитувальника
2.1.9. Статистична обробка даних
2.1.10. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження якості життя
2.1.11.Резюме
2.2. Принципи побудови протоколу дослідження якості життя
2.3. Мовна і культурна адаптація опитувальника оцінки якості життя
2.3.1. Структура та алгоритм адаптації
2.3.2. Етапи мовної та культурної адаптації
2.3.3. Можливі помилки при проведенні адаптації
2.4. Психометричні властивості опитувальника оцінки якості життя
2.4.1. Надійність
2.4.2. Валідність
2.4.3 Чутливість
2.5. Валідація опитувальника оцінки якості життя
2.5.1. Протокол валідації опитувальника GSRS
2.5.2. Етапи валідації опитувальника GSRS
2.5.3. Результати валідації опитувальника GSRS
2.6. Статистичний аналіз в дослідженні якості життя
2.6.1. Поняття випадкового і довільного вибору. Рандомізація. Статистичні критерії
2.6.2. Особливості статистичного аналізу при дослідженні якості життя
2.6.3. Шкалювання даних опитувальника
2.6.4. Аналіз лонгітюдних досліджень якості життя
2.6.5. Аналіз пропущених даних
2.7. Статистично значущі відмінності показників якості життя
2.7.1. Етапи перевірки статистичних гіпотез
2.7.2. Помилки при статистичній обробці результатів дослідження
2.8. Клінічно значущі відмінності при вивченні якості життя хворих
2.8.1. Методологічні підходи до оцінки клінічно значущий відмінностей
2.8.2. Визначення клінічно значущих відмінностей
2.9. Популяційне дослідження якості життя
2.9.1. Методологія популяційного дослідження якості життя
2.9.2. Складові протоколу популяційного дослідження якості життя
2.9.3. Статистичні методи аналізу даних популяційного дослідження якості життя

Глава 3. Популяційне дослідження якості життя населення Санкт-Петербурга
3.1. Опис:вибірки
3.2. Якість даних і психометричні властивості опитувальника
3.3. Показники якості життя населення Санкт-Петербурга

Глава 4. Дослідження якості життя в кардіології
4.1. Інструменти оцінки якості життя в кардіології
4.2. Можливості методу дослідження якості життя в кардіології
4.2.1. Вплив захворювання на фізичне, психологічне і соціальне функціонування хворого
4.2.2. Якість життя як критерій ефективності лікарських препаратів
4.2.3. Якість життя як критерій ефективності лікування
4.2.4. Якість життя як прогностичний фактор
4.2.5. Якість життя як основа реабілітаційних програм
4.2.6. Якість життя і фармакоекономічний аналіз

Глава 5. Дослідження якості життя в пульмонології
5.1. Інструменти оцінки якості життя в пульмонології
5.2. Застосування дослідження якості життя в пульмонології
5.2.1. Вплив захворювання на фізичне, психологічне і соціальне функціонування хворого
5.2.2. Якість життя як критерій ефективності лікарських препаратів
5.2.3. Якість життя при оцінці ефективності хірургічних втручань
5.2.4. Якість життя як основа реабілітаційних програм

Глава 6. Дослідження якості життя у гастроентерології
6.1. Інструменти оцінки якості життя в гастроентерології
6.2. Можливості методу дослідження якості життя в гастроентерології
6.2.1. Вплив захворювання на фізичне, психологічне і соціальне функціонування хворого
6.2.2. Якість життя як критерій ефективності лікування
6.2.3. Прогностична значимість показників якості життя

Глава 7. Дослідження якості життя у ревматології
7.1. Методологічні аспекти дослідження якості життя в ревматології
7.2. Можливості методу оцінки якості життя в ревматології
7.2.1. Оцінка впливу захворювання на якість життя хворих на ревматоїдний артрит
7.2.2. Оцінка впливу лікування на якість життя хворих на ревматоїдний артрит
7.2.3. Оцінка ефективності лікарського препарату

Глава 8. Дослідження якості життя в неврології
8.1. Інструменти оцінки якості життя в неврології
8.2. Можливості методу дослідження якості життя в неврології
8.2.1. Визначення впливу захворювання на фізичне, психологічне і соціальне стан хворого
8.2.2. Якість життя та експертиза нових лікарських препаратів
8.2.3. Якість життя як прогностичний фактор прогресування захворювання
8.2.4. Якість життя як орієнтир у розробці реабілітаційних програм
8.2.5. Якість життя в фармакоекономічних розрахунках

Глава 9. Дослідження якості життя в онкології
9.1. Інструменти оцінки якості життя в онкології
9.2. Можливості методу дослідження якості життя в онкології
9.2.1. Якість життя як критерій ефективності лікування
9.2.2. Якість життя як критерій визначення ефективності нових лікарських препаратів
9.2.3. Якість життя як прогностичний фактор
9.2.4. Якість життя як показник ефективності реабілітаційних програм
9.2.5. Якість життя як критерій ефективності симптоматичної терапії та паліативної допомоги
9.2.6. Якість життя як компонент фармакоекономічних розрахунків
9.2.7. Якість життя як показник індивідуального моніторингу

Глава 10. Дослідження якості життя в трансплантології
10.1. Методологічні аспекти дослідження якості життя при проведенні міелотрансплантаціі
10.2. Можливості методу дослідження якості життя при трансплантації кісткового мозку
10.3. Дослідження якості життя у хворих на розсіяний склероз після аутологічної трансплантації стовбурових кровотворних) клітин

Глава 11. Дослідження якості життя в педіатрії
11.1. Концепція дослідження якості життя в педіатрії
11.2. Особливості методології дослідження якості життя у дітей
11.3. Можливості методу оцінки якості життя в педіатрії

Глава 12. Дослідження якості життя у паліативної медицини
12.1. Можливості методу дослідження якості життя в паліативної медицини
12.1.1. Якість життя як критерій оцінки ефективності лікування
12.1.2. Якість життя в клінічній практиці
12.1.3. Якість життя як прогностичний фактор
12.1.4. Програми психологічної і соціальної підтримки, що поліпшують якість життя хворого
12.2. Інструменти для оцінки якості життя в паліативної медицини
12.3. Інструменти для оцінки симптомів
12.3.1 Оцінка больового синдрому
12.3.2 Оцінка слабкості
12.3.3. Оцінка основних симптомів

Глава 13. Фармакоекономіка і якість життя
13.1. Способи фармакоекономічного аналізу
13.2. Аналіз «вартість-ефективність»
13.3. Рік життя, прожитий якісно (QALY)
13.4. Способи розрахунку QALY
13.5. Аналіз Q-TWiST
13.6. Представлення результатів аналізу «вартість-ефективність»
13.7. Застосування аналізу «вартість-ефективність» в медицині

Глава 14. Якість життя - квінтесенція нової парадигми в клінічній медицині
14.1. Стратегія лікування
14.2. Парадигма прийняття рішення в онкології
14.2.1. Перший етап - визначення мети лікування хворого
14.2.2. Другий етап - визначення методу лікування хворого
14.2.3. Третій етап - Индентификация критеріїв оцінки ефективності обраного методу лікування
14.3. Парадигма терапії та паліативної допомоги в онкології
14.4. Парадигма терапії та паліативної допомоги в клінічній медицині

Висновок
Список літератури
Додаток
Опис:файлу
Файл: 12803_rukovodstvo-po-issledovaniyu-kachestva-jizni-v-medicine.zip
Розмір файлу: 13.9 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}